jueves, 9 de febrero de 2017

ACTIVITATS DE REPÀS

1.  Passa al singular les següents paraules i accentua-les si cal.
perillosos:                                massissos:
aeronaus:                               fracassos:
europeus:                                indecisos:
alpins:                                   feliços:

1.  Fes una llista amb els noms dels companys de classe i classifica’ls seguint el model.
Agudes
Planes
Esdrúixoles
Albert
Alba
Àlvaro
2. Completa aquestes paraules planes amb la vocal que hi falta accentuant-la quan corresponga:
_mbit                pr_stec                t_mer

c_rrec                sit_en                 peri_dic

leg_tim                    m_sic                  r_pid

corregu_ren                ex_mens            _gil

3. Escriu en singular aquestes paraules. Quines porten accent?

orígens:               abdòmens:          premis:
micròfons:           clàxons:              vertígens:
exàmens:            errors:                 polígons:

4. Escriu les formes verbals que hi falten eccentuant-les quan siga necessari.

Fer
Trobar
Dir
feia
trobara


trobares
diries
feia
feien
trobaren
dirien


5. Escriu en el quadern aquest adejectius en femení´. Recorda posar l’accent gràfic quan calga.

ràpid:   bàsic:   negatiu:   pràctic:   tort:
àcid:   esvarós    redó    intens:    privat:


0 comentarios:

Publicar un comentario